Rank.nl

Voor als de basis op orde moet zijn

De geschikte school voor uw kind! Maak snel een afspraak voor een kennismaking.

Voor als de basis op orde moet zijn

De geschikte school voor uw kind! Maak snel een afspraak voor een kennismaking.

Voor als de basis op orde moet zijn

De geschikte school voor uw kind! Maak snel een afspraak voor een kennismaking.

WELKOM BIJ BASISSCHOOL DE RANK

CBS de Rank is een school met een algemene christelijke identiteit waar iedereen welkom is.
CBS De Rank staat voor kwalitatief goed onderwijs voor iedereen.
We bieden kinderen van 4- 12 jaar een veilige, uitdagende en plezierige omgeving waarin zij hun talenten optimaal ontwikkelen.

We verzorgen goed en eigentijds onderwijs dat gericht is op de brede ontwikkeling van het kind.
Op onze school, waar ieder kind zich gekend mag weten, leren de kinderen zelf mede
verantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling.
Dit gaat het beste in een omgeving waarin de leerlingen zich thuis en gelukkig voelen. We zetten ons in voor het versterken en verbeteren van het pedagogisch klimaat.
Zo worden kinderen goed voorbereid op het leren en leven in de maatschappij.

Wilt u meer informatie over onze school en/of uw kind inschrijven, dan kunt u altijd (vrijblijvend)
contact met ons opnemen.