Rank.nl

Michaela Concept Schools

Met dit concept gaan we terug naar de basis van sterk onderwijs. Kennis, routines en hoge
verwachtingen zijn belangrijke pijlers binnen de school. Het Michaela concept gaat uit van
een duidelijke visie op leren en gedrag. Door routines, voorspelbaar gedrag van leerkrachten
en een vaste structuur in lesgeven komen de leerlingen tot beter leren. Met elkaar denken
we na over hoe we ons handelen en de leertijd effectief kunnen inzetten om alle kinderen
tot leren te laten komen. De leerkrachten volgen hier nascholing op en in leerteams werken
we met elkaar aan een hogere kwaliteit van het onderwijs op onze school.