Een goede taal- leesontwikkeling is de sleutel tot de toekomst. Daarom maken wij extra
werk van de taal-leesontwikkeling van de leerlingen:
De Rank: ‘een lezende school’. Door kinderen veel in contact te brengen met boeken en
andere vormen van geschreven taal willen we de kinderen motiveren om zelf lezer en
schrijver te worden.
De schoolbibliotheek wordt in samenwerking met de bibliotheek omgevormd. Er is een
tweetal leerkrachten opgeleid tot leescoördinator. Zij maken jaarlijks een leesplan, om zo
het leesonderwijs op De Rank naar een hoger plan te brengen.
Al in de onderbouwgroepen vinden veel geletterde activiteiten plaats. Het spel geeft
aanleiding tot lees- en schrijfactiviteiten. Vanuit deze activiteiten ontwikkelen de kinderen
hun leesvaardigheid. In de Bovenbouw is er veel aandacht voor verschillende leesvormen en
leesmomenten: Voorlezen, boekpromotie, lekker lezen in zelfgekozen boeken.