Rank.nl

Kwaliteit

Kinderen gaan naar school om te leren, zich te ontwikkelen en om te ontmoeten. Onze kinderen (leerlingen) hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Een van onze aandachtsgebieden is dan ook dat onze school ‘opbrengstgericht’ werkt. Dit betekent dat we doelen stellen aan ons onderwijs.  

De gestelde doelen komen deels van de overheid; dit zijn de kerndoelen en de referentieniveaus. En deels formuleren we ook zelf doelen. Uit deze doelen blijkt onze ambitie: we willen het beste uit ieder kind halen. 

Kwaliteitsonderzoek 

We vinden het belangrijk om de mening van u, als ouder, over het onderwijs op onze school te peilen. Hiervoor doen we eens per twee jaar een intern kwaliteitsonderzoek. Dit betreft een digitale vragenlijst over allerlei zaken die school aangaan. 

Ook bij de leerlingen (van de hoogste groepen) en de medewerkers wordt een digitale vragenlijst voorgelegd. De gegevens hiervan worden anoniem verwerkt en de uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren. 

Inspectie van het onderwijs 

De Nederlands overheid houdt toezicht op de kwaliteit van scholen via de onderwijsinspectie. Jaarlijks leggen wij onze opbrengsten van de school voor aan de inspectie van het onderwijs. Eens in de vier jaar voert de Inspectie een onderzoek uit naar het bestuur (Penta) waarvan onze school een onderdeel is. Daar waar de Inspectie risico’s ziet kan op schoolniveau een specifiek kwaliteitsonderzoek worden gedaan. 

Scholen op de kaart 

Meer informatie over zowel kwaliteit als opbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel vindt u op de website Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een initiatief van de PO-Raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs) en bevat informatie van gegevens afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs en DUO.  

Op deze website presenteren ook wij onze school met informatie over wat onze school uniek maakt, hoe onze school scoort en wat de inspectie van ons vindt.