Rank.nl

gallery8
gallery8
gallery8

Passend onderwijs

Voor alle leerlingen zien we volwaardig burgerschap als einddoel. We streven na dat kinderen, ongeacht kleur, etnische afkomst, geslacht of beperking mee kunnen doen in de samenleving. Om ieder kind het meest passende onderwijs te bieden, werken de schoolbesturen in de regio samen in een samenwerkingsverband. Dit om met elkaar het onderwijs steeds beter aan te laten sluiten op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

Meer informatie over het Samenwerkingsverband ‘Passend onderwijs West-Friesland’ kunt u vinden op https://www.passendonderwijswf.nl

Omgaan met verschillen

Op De Rank zorgen we dat ieder kind zich kan ontwikkelen en tot leren komt. We laten kinderen zien wat ze kunnen en waar ze in uitblinken en helpen hen om een volgende stap te zetten. We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen, nieuwsgierig en met zelfvertrouwen, die zich ook na hun schooltijd op De Rank blijven ontwikkelen. Wij hebben hoge verwachtingen van elk kind en proberen altijd zoveel mogelijk uit het kind te halen! We willen zorgen voor eigenaarschap en betrokkenheid bij kinderen en leerkrachten waarbij oog is voor wat het kind kan en de kwaliteiten van het kind. We richten ons op de ouder als educatief partner. Alle kinderen hebben onze zorg en aandacht nodig. Elk kind heeft eigen mogelijkheden en ontwikkelbehoeften. We willen daarom niet spreken van ‘zorgkinderen’. We spreken daarom niet van ‘leerlingzorg’, maar van goed onderwijs en het omgaan met verschillen tussen kinderen.

Uiteraard kan er soms wel ‘zorg’ ontstaan over (de ontwikkeling van) een leerling. Ook zijn er leerlingen die voor kortere of langere tijd behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, aanpassing van het aanbod en/of gebruik van hulpmiddelen.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft o.a. weer wat de diversiteit van onze huidige leerlingenpopulatie is, de mate van professionalisering van het team en de huidige geboden basisondersteuning. De basisondersteuning is bepaald door het Samenwerkingsverband.