Rank.nl

service6
service6
service6

Techniek

Wetenschap & Techniek (W&T) houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en doet een sterk beroep op de 21ste eeuwse vaardigheden. Zoals samenwerken, creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen, en zelfstandig en kritisch denken. Dat is al reden genoeg om met W&T aan de slag te gaan.

Het is van belang om kinderen al jong kennis te laten maken met wetenschap en technologie om de kans te vergroten dat zij voor een technische richting kiezen. Techniek op de basisschool helpt leerlingen om op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Bovendien blijkt dat kinderen vaak razend enthousiast zijn als zij techniek krijgen aangeboden. 

Ook de overheid ziet het belang van W&T in het basisonderwijs. In het Techniekpact is daarom afgesproken dat W&T een verplicht onderdeel is van het onderwijsprogramma op basisscholen.

Op De Rank doet groep 7 jaarlijks mee aan het Promotie Evenement Techniek (PET), Komt Mad science op bezoek voor groep 3 t/m 8, hebben we een goed uitgerust technieklokaal. We bieden W&T zoveel mogelijk geïntegreerd aan door aan te sluiten bij diverse thema’s in alle groepen. Denk daarbij aan bouwen, programmeren, maken van knikkerbanen, chemische reacties, warenonderzoeken en zwaartekracht proefjes. Ons doel is daarbij het ontwikkelen van een kritische, onderzoekende houding.