Rank.nl

Kinderopvang

We vinden het belangrijk dat onderwijs en opvang naadloos op elkaar aansluiten. Wanneer kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school en buitenschoolse opvang onder één dak zijn te vinden, spreken we van een Integraal Kindcentrum (IKC).

Kinderdagverblijf
Bij kinderdagverblijven zijn we erop gericht baby’s, dreumesen en peuters een vertrouwde omgeving te bieden, waarin zij de wereld kunnen ontdekken en waar zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Tijdens de activiteiten wordt rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Peuteropvang
Op de peutergroep bereiden we de kinderen van 2 tot 4 jaar voor op de basisschool. De peutergroep is geopend op maandag- t/m vrijdagochtend van 8:30 tot 12:30 uur. Peutergroep de Rank biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan kinderen vanaf 2,5 jaar volgens de VVE-methode Startblokken. Dit betekent dat de pedagogisch medewerkers opgeleid worden om activiteiten en spel zo in te zetten en te begeleiden dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Zo geven wij ze een goede start voor de basisschool. Onze peutergroep beschikt over een eigen speelplaats dat grenst aan het schoolplein. Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

BSO
Voor het aanbieden van vóór- en naschoolse opvang werkt onze school samen met de Stichting Kinderopvang Westfriesland (SKWF). De opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar tijdens schoolvakanties of na schooltijd.  

De kinderen worden verwelkomd na een drukke schooldag. Er moet niets, maar er kan wel veel! De kinderen worden gestimuleerd om mee te doen met activiteiten op allerlei gebied. Maar ook samen spelen en chillen maken vanzelfsprekend onderdeel uit van een fijne BSO-middag! 

Meer informatie vindt u op www.kinderopvangwestfriesland.nl