Rank.nl

Samen van Start

Samen van Start is een initiatief van en intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn en de bibliotheek.

Er wordt intensief samengewerkt door de peuter- en kleutergroepen. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers overleggen over het onderwijs en bieden activiteiten aan die passen bij peuters en kleuters. Alle kinderen van 2 tot 7 jaar profiteren hiervan. Zo kunnen alle kinderen met voldoende kennis en vaardigheden aan groep 3 beginnen. Dit betekent een mooie start op school, waar peuters en kleuters samen spelen, leren en bewegen.

Het project kan niet slagen zonder de ouders van deze kinderen. Wij gaan met ouders een samenwerking aan, dit noemen we educatief partnerschap. Ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers zorgen er samen voor dat de kinderen een goede start krijgen op school. Er is een ouderbegeleider aangesteld. Zij heeft tijd om met ouders het gesprek aan te gaan over het onderwijs aan hun kind. Wat gebeurt er op school, wat doet u thuis, wat zou u graag willen van school om uw kind een goede start te geven? 

Een medewerker van de openbare bibliotheek zorgt voor (voor)leesactiviteiten voor alle peuters en kleuters. Zij zorgt dat de activiteiten passen bij de onderwerpen die de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers aanbieden in de groep.