Rank.nl

Stichting Penta

Wij zijn onderdeel van Stichting Penta Hoorn

Stichting Penta behoort met haar 12 scholen in Hoorn en omstreken tot een van de meest innovatieve schoolbesturen van Nederland. Alle scholen hebben hun eigen levensbeschouwelijke en onderwijsinhoudelijke identiteit. Er zijn Rooms-katholieke, Protestants-christelijke en oecumenische scholen. Penta heeft twee Jenaplanscholen, twee OGO-scholen en een Daltonschool. PENTA, bijzonder onderwijs met een eigen gezicht! Stichting Penta heeft vier kernwoorden gekozen die kenmerkend zijn voor de stichting en bepalend zijn voor de koers van de stichting:

Bijzonder

Vanuit de levensbeschouwelijke identiteit van de stichting en de afzonderlijke scholen is er zorg en aandacht voor de betrokkenen (de medewerkers, de leerlingen en ouders) met of zonder beperkingen.

Herkenning en erkenning

De stichting streeft ernaar dat alle betrokkenen zichzelf herkennen in de missie en visie en zichzelf erkend voelen en weten.

Pluriformiteit

De stichting wil kleurrijk zijn zowel qua vorm als qua inhoud. Dit blijkt zowel uit de verschillende levensbeschouwelijke identiteiten als uit de variëteit aan onderwijsconcepten.

Ondernemend

De stichting wil vooruit kijken, durft risico’s te nemen en lef te tonen. Dit vraagt een proactieve houding durf om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen in concrete plannen.

www.stichtingpenta.nl