Rank.nl

Medezeggenschap (MR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), dat is bij wet zo geregeld. Daarnaast is er op stichtingsniveau een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor zaken die schooloverstijgend zijn. De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school. In de Wet Medezeggenschap Scholen ligt vast over welke onderwerpen de MR meedenkt en/of meebeslist. 

Er zijn verschillende soorten onderwerpen zoals: 

  • die waarover de MR eerst advies moet geven; 
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 

In de MR zijn medewerkers en ouders vertegenwoordigd. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn de begroting, het schoolplan, beleid- en formatieplan. Ook lopende actuele zaken komen aan de orde in de MR-vergaderingen.
Informatie over MR-zaken is te vinden op www.infowms.nl. 

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk.  

Samenstelling MR

De MR van CBS De Rank bestaat uit 6 personen.

Namens het team:

  • Martijn Klein Woolthuis
  • Joke Eskes
  • Martine van Lokhorst

Namens de kinderen en ouders

  • Patricia Maas
  • Wytske Bijlsma
  • Mijke Faber

Hebt u vragen of opmerkingen voor de MR, spreek ons dan gerust eens aan of stuur een mailtje naar: mr.rank@stichtingpenta.nl