Rank.nl

Ouderraad (OR)

De Ouderraad behartigt de coördinatie van de ouderhulp in de school. Door de Ouderraad worden tal van activiteiten (mede) georganiseerd. Enkele voorbeelden: Jantje Beton, Avondvierdaagse, Sinterklaas, Kerst, Jaarproject, Projecten, Afscheidsavond groep 8, Schoolfotograaf en Anti-luizen-team. Voor de samenstelling van de Ouderraad verwijzen wij naar de informatie die daarover op school aanwezig is.