Over Muiswerk op school


CBS de Rank werkt al jaren met interactieve leermiddelen. We hebben hiervoor maken we o.a. gebruik van het programma Muiswerk. Dit is een interactief online oefenprogramma voor rekenen en taal. Het programma heeft een aantal mooie voordelen:

 

• het aanbod is afgestemd op het niveau van uw kind;
• het programma bevat uitleg en feedback tijdens het oefenen;
• uw kind kan zowel op school als thuis gebruikmaken van het programma;
• de leerkracht kan de resultaten goed volgen, wat hulp geven makkelijker maakt.

 

De school ziet het programma als een waardevolle toevoeging op het lesprogramma.

 

Over thuiswerken

Omdat Muiswerk Compleet volledig online werkt, kunnen leerlingen gemakkelijk ook thuis oefenen. Thuis kunnen zij de toetsen niet maken, maar de oefeningen zijn wel beschikbaar. De programma’s werken ook op tablets. Elke leerling ontvangt op school een persoonlijke inlogcode. Klik hier om thuis met Muiswerk aan de slag te gaan:

 

http://online.muiswerken.nl/rank

 

Heel veel leerplezier!