Jaargids

Hieronder kunt u de nieuwste jaargids downloaden. Met deze gids willen we de ouders, verzorgers en belangstellenden informeren over organisatorische en onderwijskundige zaken op CBS de Rank. 

 

 

 

Deze jaargids ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar (digitaal). In dit boekje kunt u vele gegevens vinden die u dit jaar nodig kunt hebben. Wij hebben getracht zo compleet mogelijk te zijn, maar het kan voorkomen dat er vragen blijven bestaan of bij het lezen opkomen. Neem dan gerust contact met ons op!