CBS de Rank
Opgang 3
1689KZ  Zwaag
0229 277095
info@rank.nl

 

Kinderopvang

Met ingang van augustus 2007 is de school verantwoordelijk voor het aanbieden van vóór- en naschoolse opvang. De Rank heeft met de Stichting Hoornse Kinderopvang een overeenkomst waarbij SKH deze verantwoordelijkheid overneemt. 

Aangrenzend aan ons schoolgebouw is de Musketiers van de SKH gevestigd. De opvang is voor kinderen van 4 tot 12 jaar tijdens schoolvakanties of na schooltijd. Meer informatie vindt u op www.kinderopvanghoorn.nl