CBS de Rank
Opgang 3
1689KZ  Zwaag
0229 277095
info@rank.nl

 

MR

medezeggenschapsraad

De MR-leden van De Rank vinden het belangrijk om een positieve en sterke rol te spelen in het besluitvormingsproces op school. Het doel is bij te dragen aan een veilig en prettig schoolklimaat, voor zowel de kinderen, het personeel als de ouders. Een veilig en prettig schoolklimaat is een absolute voorwaarde om de kinderen te kunnen laten leren. Hierdoor kan de school een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en voorbereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving.
Op het MR-overleg informeert de schoolleiding de MR over ontwikkelingen binnen de school, voert overleg over voorgenomen besluiten en legt verantwoording af over genomen besluiten. In het schooljaar 2013-2014 heeft de MR zich onder andere beziggehouden met:

 

Het spreekt voor zich dat de MR alleen goed kan functioneren door een kritische houding aan te nemen, maar ook door wederzijds respect te tonen en het overleg aan te gaan tussen schoolleiding, personeel en ouders. Wij zijn van mening dat zaken altijd voor verbetering vatbaar zijn en blijven. Heeft u goede ideeën of zit u met vragen over het gevoerde beleid op De Rank, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij hebben u steun zeker nodig!

De Medezeggenschapraad