Protocollen

Schorsing / verwijdering van leerlingen

Voor alle scholen, aangesloten bij Stichting Penta, treedt met ingang van schooljaar 2011-2012 het Protocol ‘Schorsen en Verwijderen’ in werking. Wat houdt dit protocol in? Dat kunt u lezen in onderstaand document: