CBS de Rank
Opgang 3
1689KZ  Zwaag
0229 277095
info@rank.nl

 

Steunpunt Opvoeding

Voor wie?
Het Opvoedspreekuur is voor ouders, verzorgers en beroepskrachten met vragen of zorgen over het opvoeden of de ontwikkeling van kinderen 0-19 jaar.

Hoe werkt het opvoedspreekuur?

Naast de individuele geprekken organiseren wij vanuit het opvoedspreekuur regelmatig workshops, lezingen en cursussen. Zie voor het volledige aanbod www.ggdhollandsnoorden.nl

Even voorstellen…
Mijn naam is Monique Klein-Vriend, sinds 2005 ben ik werkzaam als opvoedadviseur in de Risdam. In al deze jaren probeer ik vooral de drempel om een opvoedvraag te stellen zo laag mogelijk te houden. Als ouder van 3 kinderen weet ik dat iedere ouder wel eens een vraag of zorgen heeft. Als je daarover kunt brainstormen met iemand in je omgeving kan dit verlichting of andere inzichten geven. Dat gun ik iedereen!

Afspraak maken?


Bel: 088-0100555
GGD Hollands Noorden


U kunt ook op school kenbaar maken dat u graag een afpraak wil, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie?
www.ggdhollandsnoorden.nl/   www.positiefopvoeden.nl


Tot ziens, Monique Klein- Vriend, opvoedadviseur