CBS de Rank
Opgang 3
1689KZ  Zwaag
0229 277095
info@rank.nl

 

Stage

Er zijn op onze school mogelijkheden om stage te lopen voor studenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijs Assistent (OA) en de IPABO.  Daarvoor kun je contact opnemen met onze stage-coördinator Marleen Mijnen (marleenmijnen@rank.nl). Onze huidige stagiaires kunnen HIER inloggen in de STAGE-wiki met informatie rond de stage. 

Voor de toegangscode moet je een verzoekje sturen naar ict@rank.nl (geldt dus alleen voor onze huidige of toekomstige stagiair(e)s).